China national distributor(s)


JiaZheng Sports Equipment Ltd
No.105, Bld.45, Zhongtai Garden, Zhongshan Road, Longhu District 515041 Shantou
Ph:+86 754 8888 1077
Fax:+86 754 8888 2770
Email:shop@jzsports.net
Web:www.jzsports.net