Select year model

Autumn/Winter 2011

Quad IQ 74 3/16 x 15 = 8
Quad IQ 77 3/16 x 15 = 8
Quad IQ 82 3/16 x 15 = 8
Quad IQ 87 3/16 x 15 = 8
Quad IQ 92 3/16 x 15 = 8
Evo IQ 71 M4x22 = 1 + 3/16 x 15 =4
Evo IQ 76 M4x22 = 1 + 3/16 x 15 =4
Evo IQ 81 M4x22 = 1 + 3/16 x 15 =4
Evo IQ 86 M4x22 = 1 + 3/16 x 15 =4
Kode 68 M4x22 = 1
Kode 74 M4x22 = 1
Kode 80 M4x22 = 1
Kode 86 M4x22 = 1
Kode 94 M4x22 = 1
Kode 103 M4x22 = 1
Kode 113 M6x35 = 2
Kode 123 M6x35 = 2
Prokids Flare 72 M4x22 = 1
Prokids Flare 60 M4x22 = 1
Flare 88 M4x22 = 1
Flare 98 M4x22 = 1
Flare 106 M4x22 = 1
Flare 116 M4x22 = 1
SUPer 8'8 Slick M4x22 = 1
SUPer 10 Slick M4x22 = 1
SUPer 10 Camo Black M4x22 = 1 / M6 x 20 =2
SUPer 10 Blue Touch M4x22 = 1 / M6 x 20 =2
SUPer 12 Camo Black M4x22 = 1
SUPer 12 Blue Touch M4x22 = 1
SUPer 12'6 Camo Black M4x22 = 1
Futura 93 M6x35 = 2
Futura 101 M6x35 = 2
Futura 111 M6x35 = 2
Futura 122 M6x35 = 2
Futura 133 M6x35 = 2
Futura 141 M6x35 = 2
iSonic Speed Special W.44 M6x35 = 2
iSonic Speed Special W.49 M6x35 = 2
iSonic Speed Special W.54 M6x35 = 2
iSonic Speed Special W.58 M6x35 = 2
iSonic 80 M6x35 = 2
iSonic 87 M6x35 = 2
iSonic 90 M6x35 = 2
iSonic 97 M6x35 = 2
iSonic 107 M6x35 = 2
iSonic 117 M6x70+70 = 2
iSonic 117 Wide M6x70+70 = 2
iSonic 127 M6x70+70 = 2
iSonic 137 M6x80+80 = 2


2010

Quad 66 Wood M6x20 = 2
Quad 66 Wood Cabon M6x20 = 2
Quad 71 Wood M6x20 = 2
Quad 71 Wood Cabon M6x20 = 2
Quad 76 Wood M6x20 = 2
Quad 76 Wood Cabon M6x20 = 2
Quad 81 Wood M6x20 = 2
Quad 81 Wood Cabon M6x20 = 2
Quad 86 Wood M6x20 = 2
Quad 86 Wood Cabon M6x20 = 2
Quad Convertible 66 Wood M4x22 + M6x20 = 2
Quad Convertible 66 Technora M4x22 + M6x20 = 2
Quad Convertible 71 Wood M4x22 + M6x20 = 2
Quad Convertible 71 Technora M4x22 + M6x20 = 2
Quad Convertible 76 Wood M4x22 + M6x20 = 2
Quad Convertible 76 Technora M4x22 + M6x20 = 2
Quad Convertible 81 Wood M4x22 + M6x20 = 2
Quad Convertible 81 Technora M4x22 + M6x20 = 2
Quad Convertible 86 Wood M4x22 + M6x20 = 2
Quad Convertible 86 Technora M4x22 + M6x20 = 2
Kode 68 Wood M4x22
Kode 68 Wood Cabon M4x22
Kode 68 Technora M4x22
Kode 74 Wood M4x22
Kode 74 Wood Cabon M4x22
Kode 74 Technora M4x22
Kode 80 Wood M4x22
Kode 80 Wood Cabon M4x22
Kode 80 Technora M4x22
Kode 86 Wood M4x22
Kode 86 Wood Cabon M4x22
Kode 86 Technora M4x22
Kode 86 Club Edition M4x22
Kode 94 Wood M4x22
Kode 94 Wood Cabon M4x22
Kode 94 Technora M4x22
Kode 94 Club Edition M4x22
Kode 103 Wood M4x22
Kode 103 Wood Cabon M4x22
Kode 103 Technora M4x22
Kode 103 Club Edition M4x22
Kode 112 Wood M6x35 = 2
Kode 112 Wood Cabon M6x35 = 2
Kode 112 Technora M6x35 = 2
Kode 112 Club Edition M6x35 = 2
Kode 122 Wood M6x35 = 2
Kode 122 Wood Cabon M6x35 = 2
Kode 122 Technora M6x35 = 2
Kode 122 Club Edition M6x35 = 2
Kode 133 Wood M6x35 =2
Kode 133 Wood Cabon M6x35 = 2
Kode 133 Technora M6x35 = 2
Kode 133 Club Edition M6x35 = 2
Prokid Flare 60 Technora M4x22
Prokid Flare 72 Technora M4x22
Prokid Quad Technora M6x20 = 2
Flare 88 Wood M4x22
Flare 88 Wood Cabon M4x22
Flare 98 Wood M4x22
Flare 98 Wood Cabon M4x22
Flare 106 Wood M4X22
Flare 106 Wood Cabon M4X22
Futura 93 Wood (Blue) M6X35 = 2
Futura 93 Technora (Blue) M6X35 = 2
Futura 93 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 101 Wood (Blue) M6X35 = 2
Futura 101 Wood Cabon (Blue) M6X35 = 2
Futura 101 Technora (Blue) M6X35 = 2
Futura 101 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 111 Wood (Blue) M6X35 = 2
Futura 111 Wood Cabon (Blue) M6X35 = 2
Futura 111 Technora (Blue) M6X35 = 2
Futura 111 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 122 Wood (Blue) M6X35 = 2
Futura 122 Wood Cabon (Blue) M6X35 = 2
Futura 122 Technora (Blue) M6X35 = 2
Futura 122 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 133 Wood (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 133 Wood Cabon (Blue) M6X35 = 2
Futura 133 Technora (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 133 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 141 Wood (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 141 Technora (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 141 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 155 Wood (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 155 Wood Cabon (Blue) M6X35 = 2
Futura 155 Technora (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 155 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
iSonic 86 SLim Wood M6X35 = 2
iSonic 86 Wood M6X35 = 2
iSonic 94 Wood M6X35 = 2
iSonic 94 Wood Cabon M6X35 = 2
iSonic 101 Wood M6X35 = 2
iSonic 101 Wood Cabon M6X35 = 2
iSonic 111 Wood M6X35 = 2
iSonic 111 Wood Cabon M6X35 = 2
iSonic 121 Wood M6X70+80 = 2
iSonic 121 Wood Cabon M6X70+80 = 2
iSonic 131 Wood M6X80+85 = 2
iSonic 131 Wood Cabon M6X80+85 = 2
iSonic 144 Wood M6X90+95 = 2
iSonic 144 Wood Cabon M6X90+95 = 2
iSonic 150 Wood M6X65+70 = 2
iSonic Speed Special W44 Wood M6X35 = 2
iSonic Speed Special W49 Wood M6X35 = 2
iSonic Speed Special W53 Wood M6X35 = 2
iSonic Speed Special W58 Wood M6X35 = 2
Phantom Race 380 Wood Cabon M6x95+100 = 2
Serenity 460 Wood M6X70+80 = 2 + M6X85+95 = 2 + M4X22
Serenity 460 Sport Tech M6X70+80 = 2 + M6X85+95 = 2 + M4X22
Atom 99 Wood M6x35 = 2
Atom 99 Wood Cabon M6x35 = 2
Formula LWR Wood Cabon M6X85+100 = 2
Formula HWR Wood Cabon M6X90+100 = 2
Prokids Formula Tufskin M6X55+65 = 2
Prokids Go Tufskin M6x35 = 4
Kode 114 Tufskin M6x35 = 4
Formula Experience 160 M6X80+95
GO 111 AST M6X35 = 2
GO 111 AST Club Edition M6X35 = 2
GO 122 AST M6X35 = 2
GO 122 AST Club Edition M6X35 = 2
GO 133 AST M6X35 = 2
GO 133 AST Club Edition M6X35 = 2
GO 144 AST M6X35 = 2
GO 144 AST Club Edition M6X35 = 2
GO 155 AST M6X55 = 2
GO 155 AST Club Edition M6X55 = 2
GO 175 AST M6X40 = 2 , M6X60 = 2
GO 175 AST Club Edition M6X40 = 2 , M6X60 = 2
Futura Tufskin 111 AST M6X35 = 2
Futura Tufskin 111 AST Club Edition M6X35 = 2
Futura Tufskin 122 AST M6X35 = 2
Futura Tufskin 122 AST Club Edition M6X35 = 2
Futura Tufskin 133 AST M6X35 = 2
Futura Tufskin 133 AST Club Edition M6X35 = 2
Futura Tufskin 141 AST M6X35 = 2
Futura Tufskin 141 AST Club Edition M6X35 = 2
Futura Tufskin 155 AST M6X55 = 2
Futura Tufskin 155 AST Club Edition M6X55 = 2
Start M (Blue,Red) M6X85+90
Start L (Blue,Red) M6X85+90
Rio S M6X90+95
Rio Sport S M6X90+95
Rio S Club Edition M6X90+95
Fat Face Rio S M6X90+95
Rio M M6X100+100
Rio Sport M M6X100+100
Rio M Club Edition M6X100+100
Fat Face Rio M M6X100+100
Rio L M6X100+100
Rio Sport L M6X100+100
Rio L Club Edition M6X100+100
Fat Face Rio L M6X100+100
Phantom Race 320 M6X110+120
Phantom Free M6X110+120
Gemini M6X100+110


2009

Prokids Flare 60 Technora M4X22
Prokids Flare 72 Technora M4X22
Prokids Acid M4X22
Prokids Evo Technora M4X22
Prokids Formula Tufskin M6X55+65 = 2
Prokids GO Tufskin M6X35 = 4
Kode 68 Wood M4X22
Kode 68 Wood Cabon M4X22
Kode 68 Technora M4X22
Kode 74 Wood M4X22
Kode 74 Wood Cabon M4X22
Kode 74 Technora M4X22
Kode 80 Wood M4X22
Kode 80 Wood Cabon M4X22
Kode 80 Technora M4X22
Kode 86 Wood M4X22
Kode 86 Wood Cabon M4X22
Kode 86 Technora M4X22
Kode 86 Club Edition M4X22
Kode 94 Wood M4X22
Kode 94 Wood Cabon M4X22
Kode 94 Technora M4X22
Kode 94 Club Edition M4X22
Kode 102 Wood M4X22
Kode 102 Wood Cabon M4X22
Kode 102 Technora M4X22
Kode 102 Club Edition M4X22
Kode 112 Wood M6X35 = 2
Kode 112 Wood Cabon M6X35 = 2
Kode 112 Technora M6X35 = 2
Kode 112 Club Edition M6X35 = 2
Kode 122 Wood M6X35 = 2
Kode 122 Wood Cabon M6X35 = 2
Kode 122 Technora M6X35 = 2
Kode 122 Club Edition M6X35 = 2
Kode 114 Tufskin M6X35 =4
Kode 122 Tufskin M6X35 =4
Evo 66 Wood M4X22
Evo 66 Wood Cabon M4X22
Evo 70 Wood M4X22
Evo 70 Wood Cabon M4X22
Evo 75 Wood M4X22
Evo 75 Wood Cabon M4X22
Evo 80 Wood M4X22
Evo 80 Wood Cabon M4X22
Evo 90 Wood M4X22
Evo 90 Wood Cabon M4X22
Evo 100 Wood M4X22
Evo 100 Wood Cabon M4X22
Flare 88 Wood M4X22
Flare 88 Wood Cabon M4X22
Flare 98 Wood M4X22
Flare 98 Wood Cabon M4X22
Flare 106 Wood M4X22
Flare 106 Wood Cabon M4X22
Futura 93 Wood (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 93 Technora (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 93 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 101 Wood (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 101 Technora (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 101 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 111 Wood (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 111 Technora (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 111 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 111 Wood Lime M6X35 = 2
Futura 122 Wood (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 122 Technora (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 122 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 122 Wood Lime M6X35 = 2
Futura 133 Wood (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 133 Technora (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 133 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 133 Wood Lime M6X35 = 2
Futura 144 Wood (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 144 Technora (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 144 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
Futura 155 Wood (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 155 Technora (Blue,Red) M6X35 = 2
Futura 155 Club Edition (Blue) M6X35 = 2
iSonic 76 Wood M6X35 = 2
iSonic 86 Wood M6X35 = 2
iSonic 94 Wood M6X35 = 2
iSonic 101 Wood M6X35 = 2
iSonic 111 Wood M6X35 = 2
iSonic 122 Wood M6X70+80 = 2
iSonic 133 Wood M6X80+85 = 2
iSonic 144 Wood M6X90+95 = 2
iSonic 150 Wood M6X65+70 = 2
iSonic Speed Special W44 Wood M6X35 = 2
iSonic Speed Special W49 Wood M6X35 = 2
iSonic Speed Special W53 Wood M6X35 = 2
Formula Experience 160 M6X80+95
Formula 162 Wood M6X85+100 = 2
Formula 162 One Design Wood M6X90+100 = 2
Serenity 460 Wood M6X65+75 = 2 + M6X80+90 = 2 + M4X22
Serenity 460 Sport Tech M6X65+75 = 2 + M6X80+90 = 2 + M4X22
Stand-up paddle board 12'2" ASA [M4X25,M6X95+100] / W/S [M4X20,M6X90+100]
Stand-up paddle board 12'2" NO CTR ASA [M4X25] / W/S [M4X20]
Stand-up paddle board 12'6" ASA [M4X25,M6X95+100] / W/S [M4X20,M6X90+110]
Stand-up paddle board 12'6" NO CTR ASA [M4X25] / W/S [M4X20]
Stand-up paddle board 9'8"x30" ASA [M4X25] / W/S [M4X20]
Stand-up paddle board 11'2"x30" ASA [M4X25] / W/S [M4X20]
Stand-up paddle board 12'0"x32" ASA [M4X25] / W/S [M4X20]
Phantom Race 320 M6X110+120
Phantom Race 380 SportTech TBC
Gemini M6X100+110+110+130
GO 111 AST No EVA M6X35 = 2
GO 122 AST No EVA M6X35 = 2
GO 133 AST No EVA M6X35 = 2
GO 144 AST No EVA M6X35 = 2
GO 111 AST M6X35 = 2
GO 122 AST M6X35 = 2
GO 133 AST M6X35 = 2
GO 144 AST M6X35 = 2
GO 155 AST M6X35 = 2
GO 175 AST M6X40 = 2 , M6X55 = 2
GO 111 AST Club Edition M6X35 = 2
GO 122 AST Club Edition M6X35 = 2
GO 133 AST Club Edition M6X35 = 2
GO 144 AST Club Edition M6X35 = 2
GO 155 AST Club Edition M6X35 = 2
GO 175 AST Club Edition M6X40 = 2 , M6X55 = 2
Start M (Blue,Red) M6X85+90
Start L (Blue,Red) M6X85+90
Rio S M6X90+95
Rio M M6X90+100
Rio L M6X100+100
Fat Face Rio S M6X90+95
Fat Face Rio M M6X90+100
Fat Face Rio L M6X100+100
Evil Twin 70 Wood M4X22 = 2
Evil Twin 70 Wood Cabon M4X22 = 2
Evil Twin 74 Wood M4X22 = 2
Evil Twin 74 Wood Cabon M4X22 = 2
Evil Twin 80 Wood M4X22 = 2
Evil Twin 80 Wood Cabon M4X22 = 2
Evil Twin 87 Wood M4X22 = 2
Evil Twin 87 Wood Cabon M4X22 = 2


2008

Prokids Flare 72 M4X20
Prokids Flare 60 M4X20
Prokids Acid M4X20
Prokids Evo M4X20
Prokids Formula Tufskin M6X55+65
Prokids GO Tufskin M6X35+35
Kombat 114 Tufskin M6X35 =4
Kombat 122 Tufskin M6X35 =4
Pure Acid 68 M4X20
Pure Acid 74 M4X20
Pure Acid 80 M4X20
Pure Acid 86 M4X20
Evo XTV 62 M4X20
Evo XTV 70 M4X20
Evo XTV 75 M4X20
Evo XTV 80 M4X20
Evo XTV 90 M4X20
Evo XTV 100 M4X20
Kombat 79 M4X20
Kombat 89 M4X20
Kombat 96 M4X20
Kombat 105 M4X20
Kombat 114 M6X35+35
Kombat 122 M6X35+35
Flare 88 M4X20
Flare 99 M4X20
Flare 111 M4X20
Futura 93 M6X35+35
Futura 101 M6X35+35
Futura 111 M6X35+35
Futura 122 M6X35+35
Futura 133 M6X35+35
Futura 144 M6X35+35
Futura 155 M6X55+55
iSonic 50 Speed Special M6X35+35
iSonic 76 W55 M6X35+35
iSonic 86 W57 M6X35+35
iSonic 96 W59 M6X35+35
iSonic 101 W64 M6X35+35
iSonic 111 W68 M6X35+35
iSonic 122 W75 M6X70+80
iSonic 133 W80 M6X90+90
iSonic 133 W85 M6X80+85
iSonic 144 W85
iSonic 150 W93
Formula 162
Formula Experience 160 M6X35+35
Apollo
Serenity M6X35+35
Stand-up paddle board 12'2" ASA [M4X25,M6X95+100] / W/S [M4X20,M6X90+100]
Stand-up paddle board 12'2" NO CTR ASA [M4X25] / W/S [M4X20]
Stand-up paddle board 12'6" ASA [M4X25,M6X95+100] / W/S [M4X20,M6X90+110]
Stand-up paddle board 12'6" NO CTR ASA [M4X25] / W/S [M4X20]
Stand-up paddle board 9'8"x30" ASA [M4X25] / W/S [M4X20]
Stand-up paddle board 11'2"x30" ASA [M4X25] / W/S [M4X20]
Stand-up paddle board 12'0"x32" ASA [M4X25] / W/S [M4X20]
Phantom Race 320 M6X35+35
Phantom Race 380
Gemini M6X100+110+110+130
GO No EVA 122 M6X35+35
GO No EVA 133 M6X35+35
GO No EVA 144 M6X35+35
GO 122 M6X35+35
GO 133 M6X35+35
GO 144 M6X35+35
GO 155 M6X35+35
GO 166 M6X40 = 2 , M6X55 =2
GO 177
Start M M6X85+90
Start L M6X85+90
Rio S M6X90+90
Rio M M6X95+100
Rio L M6X100+100


2007

Prokids Formula 2007 M6X55+65 = 2
Formula Experience 160 2007 M6X75+90=2
Hybrid Formula 2007 M6X100+110
Starsurfer S 2007 M6x35=2
Starsurfer M 2007 M6x35=2
GO 129 2007 M6X70+75
GO 139 2007 M6X90
GO 155 2007 M6X70+75+90+90
GO 170 2007 M6X70+70+85+85
Start S 2007 M6X75+90
Start M 2007 M6X90+100
Start L 2007 M6X90+95
Rio S 2007 M6X65+70
Rio M 2007 M6X80+80
Rio L 2007 M6X80+80
Prokids Go 2007 M6x35=2
Phantom 2007 M6X55+60
Gemini 2007 M6x110+120+130
Prokids Acid 2007 M4x22 = 1
Prokids Evo 2007 M4x22 = 1
Prokids Flare 60 2007 M4x22 = 1
Prokids Flare 72 2007 M4x22 = 1
Pure Acid 68 2007 M4x22 = 1
Pure Acid 74 2007 M4x22 = 1
Pure Acid 80 2007 M4x22 = 1
Pure Acid 86 2007 M4x22 = 1
Evo 62 XTV 2007 M4x22 = 1
Evo 70 XTV 2007 M4x22 = 1
Evo 75 XTV 2007 M4x22 = 1
Evo 80 XTV 2007 M4x22 = 1
Evo 90 XTV 2007 M4x22 = 1
Kombat 79 2007 M4x22 = 1
Kombat 87 2007 M4x22 = 1
Kombat 97 2007 M4x22 = 1
Kombat 107 2007 M4x22 = 1
Kombat Aero 117 2007 M6x35 = 2
Kombat Aero 127 2007 M6x35 = 2
Flare 88 2007 M4x22 = 1
Flare 99 2007 M4x22 = 1
Flare 111 2007 M4x22 = 1
Carve 101 2007 M6x35 = 2
Carve 111 2007 M6x35 = 2
Carve 122 2007 M6x35 = 2
Carve 133 2007 M6x35 = 2
Carve 144 2007 M6x35 = 2
Carve 162 2007 M6x35 = 2
S-Type 93 2007 M6x35 = 2
S-Type 104 2007 M6x35 = 2
S-Type 115 2007 M6x35 = 2
S-Type 126 2007 M6x35 = 2
S-Type 137 2007 M6x35 = 2
iSonic 50 Speed Special 2007 M6x35 = 2
iSonic 87 2007 M6x35 = 2
iSonic 94 2007 M6x35 = 2
iSonic 101 2007 M6x35 = 2
iSonic 111 2007 M6x35 = 2
iSonic 122 2007 M6x35 = 2
iSonic 133 2007 M6x90+95
iSonic 145 2007 M6x85+90
iSonic 155 2007 M6x70+80
Formula 161 2007 M6X85+100
Serenity 2007 M6X65+55+70+80
Hybrid Race 2007 M6X75+75
Apollo 2007 M6X85+100


2006

Prokids S-Type (D-Ram) M6x35 = 2
Prokids Acid (D-Ram) M4x25 = 1
Prokids Evo (D-Ram) M4x25 = 1
Prokids Flare (D-Ram) M4x25 = 1
Prokids Sonic (Wood) M6x35 = 2
Pure Acid 73 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Pure Acid 80 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Pure Acid 86 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Evo 62 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Evo 70 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Evo 74 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Evo 83 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Evo 91 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Kombat 86 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Kombat 96 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Kombat 106 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Aero 117 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
Aero 127 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
Flare 94 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Flare 104 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Flare 114 (Wood) / (D-Ram) M4x25 = 1
Carve 101 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
Carve 111 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
Carve 122 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
Carve 133 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
Carve 144 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
Carve 162 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
S-Type 93 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
S-Type 104 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
S-Type 115 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
S-Type 126 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
S-Type 137 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
Sonic 85 (Wood) M6x35 = 2
Sonic 95 (Wood) M6x35 = 2
iSonic 105 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
iSonic 115 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
iSonic 125 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
iSonic 135 (Wood) / (D-Ram) M6x35 = 2
F-Type 138 (Wood) / (D-Ram) M6x75+80 = 2
F-Type 148 (Wood) / (D-Ram) M6x60+65 = 2
F-Type 158 (Wood) / (D-Ram) M6x85+70 = 2
Formula 160 (Wood) M6x75+90 = 2
Diva Evo 62 (D-Ram) M4x25 = 1
Diva Carve 122 (D-Ram) M6x35 = 2
Diva Carve 144 (D-Ram) M6x35 = 2
GO 155 M6X
GO 170 M6X
GO 185 M6X
Prokids Formula (Tufskin) M6x55+65 = 2
Formula 160 (Tufskin) M6x75+90 = 2
Hybrid Race M6X
Hybrid Formula (Tufskin) M6X
Hybrid Carve (Tufskin) M6X
Startsurfer S (ASA) M6x35+35=2+M6X70+80
Startsurfer M (ASA) M6x35+35=2+M6X75+85
GO 139 TUFSKIN (ASA) M6X70=2+M6X85=2
GO 155 TUFSKIN (ASA) M6X70=2+M6X85=2
GO 170 TUFSKIN (ASA) M6X65=2+M6X80=2
Start S M6X
Start M M6X
Start L M6X
Rio S M6X
Rio M M6X
Rio L M6X
Prokids Go Tufskin M6x35=2


2005

Prokids S-Type M6x35 = 2
Prokids Acid M4x25 = 1
Prokids Evo M4x25 = 1
Prokids Formula M6x55+65 = 2
Acid Levi Siver Promodel 70 M4x25 = 1
Acid Levi Siver Promodel 74 M4x25 = 1
Acid Scott Mc Kercher Promodel 80 M4x25 = 1
Acid Scott Mc Kercher Promodel 88 M4x25 = 1
Acid Kevin Pritchard Promodel 94 M4x25 = 1
Evo 62 M4x25 = 1
Diva Evo 62 M4x25 = 1
Evo 70 M4x25 = 1
Evo 74 M4x25 = 1
Evo 80 M4x25 = 1
Evo 92 M4x25 = 1
Kombat 85 M4x25 = 1
Kombat 95 M4x25 = 1
Kombat 105 M4x25 = 1
Freesex 90 M4x25 = 1
Freesex 100 M4x25 = 1
Freesex 110 M4x25 = 1
Carve 94 M6x35 = 2
Carve 101 M6x35 = 2
Carve 111 M6x35 = 2
Carve 121 M6x35 = 2
Diva Carve 121 (H.D.E) M6x35 = 2
Carve 131 M6x35 = 2
Carve 131 (H.D.E) M6x60+65 = 2
Carve 145 M6x60+65 = 2
Carve 145 (H.D.E) M6x60+65 = 2
Diva Carve 145 (H.D.E) M6x60+65 = 2
Carve 161 M6x65+70 = 2
Carve 161 (H.D.E) M6x60+65 = 2
S-Type 104 M6x35 = 2
S-Type 115 M6x35 = 2
S-Type 126 M6x35 = 2
Sonic 90 M6x35 = 2
Sonic 100 M6x65+70 = 2
Sonic 110 M6x75 = 2
Sonic 125 M6x80+80 = 2
HyperSonic 111 M6x90+100 = 2
HyperSonic 133 M6x90+100 = 2
F-Type 138 M6x75+60 = 2
F-Type 148 M6x60+65 = 2
F-Type 158 M6x85+70 = 2
Formula 159 M6x75+90 = 2
Compact 126 M6x80+85 = 2
Z-Class M6x85+90 = 2
GO 155 M6x80+85 = 2
GO 170 M6x65+65 = 2
GO 185 M6x65+65 = 2
Express M6x65+65 = 2
Express M6x60+65 = 2
GO 139 TUFSKIN M6X
GO 155 TUFSKIN M6X
GO 170 TUFSKIN M6X
Startsurfer S M6x35 = 2/Easy Bolt = 5x2
Startsurfer M Easy Bolt = 50x2/ 80x1/ 90x1
M6=50x2/ 80x1/ 90x1
Start S Easy Bolt = 50+50 = 2
Start M M6x80+80=2
Start L M6x80+80=2
Formula Experience Junior 136 M6x45+60
Formula Experience Youth 156 M6x50+70


2004

Product Fin style Box Fin Screws Strap Screws
Acid 70 *Drake wave 210 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Acid 74 *Drake wave 210 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Acid 80 *Drake wave 220 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Acid 80 *Drake wave 220 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Acid 88 *Drake wave 220 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Evo 70 *Drake wave scott McKercher 210 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Evo 74 *Drake wave scott McKercher 210 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Evo 80 *Drake wave scott McKercher 220 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Evo 92 *Drake wave scott McKercher 220 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Carve 90 *Drake Freeride 240 US.box M4x25 M6x28=8   8 pcs.
Diva Carve90 *Drake Freeride 240 US.box M4x25 M6x28=8   8 pcs.
Carve 99 / 99 HDE (Model 2003) **Drake Freeride 280 Tuttle box M6=35+35 M6x28=8   8 pcs.
Carve 111 / 111 HDE (Model 2003) **Drake Freeride 320 Tuttle box M6=35+35 M6x28=8   8 pcs.
Carve 121 / 121 HDE (Model 2003) **Drake Freeride 380 Tuttle box M6=35+35 M6x28=8   8 pcs.
Carve 131 / 131 HDE (Model 2003) **Drake Freeride 480 L.Tuttle box M6=45+50 M6x28=8   8 pcs.
Carve 145 / 145 HDE (Model 2003) **Drake Freeride 520 L.Tuttle box M6=50+55 M6x28=8   8 pcs.
Carve 161 / 161 HDE **Drake Freeride 520 L.Tuttle box M6=60+65 M6x28=8   8 pcs.
Trance 74 *Drake wave 210 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Trance 84 *Drake wave 220 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Trance 94 *Drake wave 240 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Freesex 96 *Drake Freestyle 240 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Freesex 108 *Drake Freestyle 260 US.box M4x25 M6x28=6   6 pcs.
Sonic 90 **Drake Slalom 320 Tuttle box M6=35+35 M6x28=8   8 pcs.
Sonic 100 **Drake Slalom 340 Tuttle box M6=35+35 M6x28=8   8 pcs.
Sonic 110 **Drake Slalom 420 Tuttle box M6=35+35 M6x28=8   8 pcs.
Hypersonic 96 **Drake Slalom 340+420 L.Tuttle box M6=80+90 M6x28=8   8 pcs.
Hypersonic 111 **Drake Slalom 340+420 L.Tuttle box M6=90+100 M6x28=8   8 pcs.
Hypersonic 133 **Drake Slalom 340+420 L.Tuttle box M6=90+100 M6x28=8   8 pcs.
FreeFormula 138 / 138 HDE **Deboichet Drake Race 560 L.Tuttle box M6=60+65 M6x28=8   8 pcs.
FreeFormula 158 / 158 HDE **Deboichet Drake Race 640 L.Tuttle box M6=60+60 M6x28=8   8 pcs.
Formula 138 **Deboichet Drake Race 700 L.Tuttle box M6=55+75 M6x28=8   8 pcs.
Formula 158 **Deboichet Drake Race 700 L.Tuttle box M6=75+90 M6x28=8   8 pcs.
Diva Formula 158 **Deboichet Drake Race 700 L.Tuttle box M6=75+90 M6x28=8   8 pcs.
Go 150 **Deboichet Drake Race 560 + Side fin L.Tuttle box M6=60+65 M6x28=8   8 pcs.
Go 165 **Deboichet Drake Race 580 + Side fin L.Tuttle box M6=55+60 M6x28=8   8 pcs.
Go 180 **Deboichet Drake Race 600 + Side fin L.Tuttle box M6=50+55 M6x28=8   8 pcs.
Compact 126 **Drake Freeride 380+Drake Race 480 L.Tuttle box M6x28=8   8 pcs.
Formula Junior 136 **Deboichet Drake Race 660 L.Tuttle box M6=45+55 M6x28=8   8 pcs.
Formula Youth 156 **Deboichet Drake Race 700 L.Tuttle box M6=45+65 M6x28=8   8 pcs.
Starsurfer S Plastic Fin Drake 31 cm x 2 pcs *** + Drake Freeride 400 ** + Tuttle base ** S.Tuttle box M6=35+35+35+35 M6x28=8   8 pcs.
Starsurfer M Plastic Fin Drake 31 cm x 2 pcs *** + Drake Freeride 480 ** + Tuttle base ** L.Tuttle box M6X50=2/M6X80=1
M6X90=1
M6x28=8   8 pcs.
Start (XS) (Blue) Clipperbox fin (Large) +Drake Shallow 400** CPB+DTT M6=55+60 M6x28=8   8 pcs.
Start (XS) (Red) Clipperbox fin (Large) +Drake Shallow 400** CPB+DTT M6=55+60 M6x28=8   8 pcs.
Start (Small) (Blue) Clipperbox fin (Large) +Drake Shallow 400** CPB+DTT M6=60+65 M6x28=8   8 pcs.
Start (Small) (Red) Clipperbox fin (Large) +Drake Shallow 400** CPB+DTT M6=60+65 M6x28=8   8 pcs.
Start (Large) (Blue) Clipperbox fin (Large) +Drake Shallow 400** CPB+DTT M6=60+70 M6x28=8   8 pcs.
Start (Large) (Red) Clipperbox fin (Large) +Drake Shallow 400** CPB+DTT M6=60+70 M6x28=8   8 pcs.
Express (For shipments to the UK) Clipperbox fin (Large) +Drake Shallow 400** CPB+DTT M6=60+60 M6x28=8   8 pcs.
Express (For all shipments) Clipperbox fin (Large) +Drake Shallow 400** CPB+DTT M6=45+50 M6x28=8   8 pcs.
Flat Clipperbox Plate Long. ** Prepreg construction
Flat Clipperbox Plate Short. *** Supplied by Starboard
Raised clipperbox Plate Long.


2003

Product Fin Type/Length Fin Base Fin Screw/s Qty Other Hardware
Acid 62 wood Drake Wave 200 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 62 dram Drake Wave 200 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 66 wood Drake Wave 200 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 66 dram Drake Wave 200 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 70 wood Drake Wave 200 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 70 dram Drake Wave 200 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 77 wood Drake Wave 200 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 77 dram Drake Wave 200 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 88 wood Drake Wave 200 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 88 dram Drake Wave 200 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 94 wood Drake Wave 240 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Acid 94 dram Drake Wave 240 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Fish 77 dram Drake Wave 220 + FCS US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Fish 87 dram Drake Wave 220 + FCS US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Fish 97 dram Drake Wave 220 + FCS US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Trance 84 wood Drake Wave 220 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Trance 84 dram Drake Wave 220 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Freesex 97 wood Starboard Freestyle 25 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Freesex 97 dram Starboard Freestyle 25 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Freesex 97 hollow Starboard Freestyle 25 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Freesex 117 wood Starboard Freestyle 25 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Freesex 117 dram Starboard Freestyle 25 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Carve 90 wood Drake Freeride 240 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Carve 90 dram Drake Freeride 240 US M4 x 20 1 Square brass slider nut
Carve 99 wood Starboard Freeride 28 tuttle M6 x 35 2 Flat washer/rubber washer
Carve 99 dram Starboard Freeride 28 tuttle M6 x 35 2 Flat washer/rubber washer
Carve 111 wood Starboard Freeride 32 tuttle M6 x 35 2 Flat washer/rubber washer
Carve 111 dram Starboard Freeride 32 tuttle M6 x 35 2 Flat washer/rubber washer
Carve 121 wood Starboard Freeride 38 tuttle M6 x 35 2 Flat washer/rubber washer
Carve 121 wood Starboard Freeride 38 tuttle M6 x 35 2 Flat washer/rubber washer
Carve 131 wood Starboard Freeride 48 deep tuttle M6x45,M6x50 2 Safety washer
Carve 131 dram Starboard Freeride 48 deep tuttle M6x45,M6x50 2 Safety washer
Carve 145 wood Starboard Freeride 52 deep tuttle M6x45 2 Safety washer
Carve 145 dram Starboard Freeride 52 deep tuttle M6x45 2 Safety washer
Formula 147 wood Drake Race 700 deep tuttle M6 2 Safety washer
Formula 137 wood Drake Race 700 deep tuttle M6 2 Safety washer
Junior Formula Drake Race 650 deep tuttle M6 2 Safety washer
Youth Formula Drake Race 700 deep tuttle M6 2 Safety washer
Free Formula 167 wood Starboard Race 60 deep tuttle M6x55,M6x65 2 Safety washer
Free Formula 167 dram Starboard Race 60 deep tuttle M6x55,M6x65 2 Safety washer
Free Formula 157 wood Starboard Race 58 deep tuttle M6x55,M6x65 2 Safety washer
Free Formula 157 dram Starboard Race 58 deep tuttle M6x55,M6x65 2 Safety washer
Free Formula 137 wood Starboard Race 56 deep tuttle M6x55,M6x65 2 Safety washer
Free Formula 137 dram Starboard Race 56 deep tuttle M6x55,M6x65 2 Safety washer
Go 150 dram Starboard Race 56 deep tuttle M6x60,M6x65 2 Safety washer
Go 165 dram Starboard Race 58 deep tuttle M6x55,M6x60 2 Safety washer
Go 180 dram Starboard Race 60 deep tuttle M6x50,M6x55 2 Safety washer
Go 200 dram Starboard Race 60< deep tuttle M6x50,M6x60 2 Safety washer
Kiddy Starboard Free 40 + Start Convertible   M6x40,50,65,70  
Start (small) Start 40 + Start Convertible deep tuttle M6x40,50,65,70 2 Safety washer
Start (small) S.E. Start 40 + Start Convertible deep tuttle M6x40,50,65,70 2 Safety washer
Start (large) Start 40 + Start Convertible deep tuttle M6x40,50,70,75 2 Safety washer
Start (small) S.E. Start 40 + Start Convertible deep tuttle M6x40,50,70,75 2 Safety washer
Diva 62 dram Drake Wave 200 US M4x20 1 Square brass slider nut
Diva 90 dram Drake Wave 240 US M4x20 1 Square brass slider nut
Diva Formula wood Drake Race 700 deep tuttle M6 2 Safety washer
Play Drake Wave 220 + FCS US M4x20 1 Square brass slider nut
Sonic 85 wood Starboard Slalom 32 tuttle M6x35,M6x35 2 Flat washer/rubber washer
Sonic 65 wood Starboard Slalom 34 tuttle M6x35,M6x35 2 Flat washer/rubber washer
Hyper-Sonic 105 wood Drake Race 44 & Race 34 deep tuttle M6x80,M6x100 2 Safety washer
Hyper-Sonic 105 dram Drake Race 44 & Race 34 deep tuttle M6x80,M6x100 2 Safety washer
Drake Race 44 & Race 34 deep tuttle M6x80,M6x100 2
Hyper-Sonic 125 dram Drake Race 44 & Race 34 deep tuttle M6x80,M6x100 2 Safety washer
Carve 90 HDE Drake Freeride 240 US M4x20 1 Square brass slider nut
Carve 99 HDE Starboard Freeride 28 tuttle M6x35 2 Flat washer/rubber washer
Carve 111 HDE Starboard Freeride 32 tuttle M6x35 2 Flat washer/rubber washer
Carve 121 HDE Starboard Freeride 38 tuttle M6x35 2 Flat washer/rubber washer
Carve 131 HDE Starboard Freeride 48 deep tuttle M6x45,M6x50 2 Safety washer
Carve 145 HDE Starboard Freeride 52 deep tuttle M6x45 2 Safety washer
Go 150 HDE Starboard Race 56 deep tuttle M6x60,M6x65 2 Safety washer
Go 166 HDE Starboard Race 58 deep tuttle M6x55,M6x60 2 Safety washer
Go 180 HDE Starboard Race 60 deep tuttle M6x50,M6x55 2 Safety washer
Go 200 HDE Starboard Race 60 deep tuttle M6x50,M6x60 2 Safety washer


2002

Board Fin Box Type Fin Style/Size Fin Screws Front + Rear FootstrapScrew
Acid 66 US w/plate nut Acid 22 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Acid 70 US w/plate nut Acid 22 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Acid 77 US w/plate nut Acid 22 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Acid 88 US w/plate nut Acid 22 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Acid 94 US w/plate nut Acid 25 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Fish 76 US w/plate nut Driver 23 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Fish 86 US w/plate nut Driver 23 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Fish 96 US w/plate nut Driver 25 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Play US w/plate nut Driver 23 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Carve 80 US w/plate nut Driver 23 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Carve 90 US w/plate nut Free 25 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Carve 99 Std. Tuttle Free 28 M6x1.0 x 35mm lg. (2) K60 x 28mm lg. PT Screw
Carve 111 Std. Tuttle Free 32 M6x1.0 x 35mm lg. (2) K60 x 28mm lg. PT Screw
Carve 135 Deep Tuttle Free 44 M6x1.0 x 35mm lg. (2) K60 x 28mm lg. PT Screw
Carve 151 Deep Tuttle Free 52 M6x1.0 x 35mm lg. (2) K60 x 28mm lg. PT Screw
Sonic 52 Std. Tuttle Slalom 28 M6x1.0 x 35mm lg. (2) K60 x 28mm lg. PT Screw
Sonic 55 Std. Tuttle Slalom 32 M6x1.0 x 35mm lg. (2) K60 x 28mm lg. PT Screw
Sonic 58 Std. Tuttle Slalom 34 M6x1.0 x 35mm lg. (2) K60 x 28mm lg. PT Screw
Freesex 86 US w/plate nut FS 25 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Freesex 96 US w/plate nut FS 25 M4 x 0.7 x 25mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Freesex 116 Std. Tuttle FS 25 M6x1.0 x 35mm lg. (2) K60 x 28mm lg. PT Screw
Formula 136 Deep Tuttle Race 65 M6x1.0 x 45+60mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Formula 156 Deep Tuttle Race 70 M6x.1.0 x 55+70mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Formula 186 Deep Tuttle Race 70 M6x1.0 x 70+90mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
Formula X186 Deep Tuttle Race 70 M6x1.0 x 70+90mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
F.Formula 138 Deep Tuttle Race 56 M6x1.0 x 50+60mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
F.Formula 168 Deep Tuttle Race 60 M6x1.0 x 55+60mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
F.Formula 198 Deep Tuttle Race 65 M6x1.0 x 60+70mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
GO 140 Deep Tuttle Free 50 M6x1.0 x 65+75mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
GO 140 Starbilizer K60 x 25mm lg. PT Screw
GO 170 Deep Tuttle Free 54 M6x1.0 x 60+75mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
GO 170 Starbilizer K60 x 25mm lg. PT Screw
GO 200 Deep Tuttle Free 58 M6x1.0 x 65+70mm lg. K60 x 28mm lg. PT Screw
GO 200 Starbilizer K60 x 25mm lg. PT Screw
Start Deep Tuttle DA 40 M6x1.0 x 60+70mm lg. M6.3 x 28mm lg. Self-Tapping
Start Center Fin Std. Tuttle Center Fin M6x1.0 x 40+50mm lg.


Note 1: All M6 x 1.0 fin screws >45 cm are Hexagon head/slotted Cap Screws, to fit into Barrel Nuts in Fin root..
Note 1 applies to all Formula; Free Formula; and GO boards with Deep Tuttle boxes.
Note 2: All M6 x 1.0 fin screws < 45 cm long are Posidrive #3 pan head Machine screws to fit into Barrel Nuts in Fin.
Note 2 applies to Carve, FreeSex,and Sonic with std. Tuttle boxes and fin screw cups in the deck.
Note 3: All M4 x0.7 US Box screws are slotted pan head and screw into a brass 4mmx 0.7 plate nut.
Note 4: All M6 fin and Starbilizer Screws are #3 Pozi-Drive Pan head Phillips with Special "Plastic Technology" thread geometry for use in footstrap/Starbilizer plastic plug inserts. For information about restoring or repairing damaged threads in plastic inserts, Repairs and Maintenance.
Special Note: Starbilizer mounting screws are 3 mm shorter than fin screws!
Use of 28 mm lg. Fin screws to mount Starbilizers may result in damage to the mounting plugs in the board.

PT Screw (K60-28mm) Special Starbilizer Screws
L= 28 mm L= 25 mm
d1=6.0 mm OD Root D=3,19 d1=6.0 mm OD Rt. D 3,19
D2= 10.5 mm OD D2= 10.5 mm OD
K= 4.0 mm K= 4.0 mm
Note: Specification WN-1411B Washer head
Note the 4 lines around the Drive Recess indicating this is a Pozi-Drive Screw
The best tool for these screws is a special #3 Pozi-Drive screwdriver!
Specification WN -1412B Material Code A2 (304 (18-8) Stainless Steel))

Here is the configuration of the >45 cm Hex Head (slotted) M6 x 1.0 x (Length) machine bolts used on boards with Deep Tuttle Finboxes: L=45mm - 100 mm
d1 e k s n min.2) t min.2)
m6 11,05 4 10 1,66 1,6
Specification : DIN 933Cz Material Code A2 (304 (18-8) Stainless Steel)


Here is the configuration of the M6 x 1.0 x (Length) #3 Pozi-Drive Pan Head machine screws
for Std. Tuttle fin box w/deck cups. Length: 15mm-45mm
d2 K Kreuzschlitz/Grösse Kreuzschlitz Kreuzschlitz/Eindring. Kreuzschlitz/Tiefe
Max (m) Min. Max.
M6 4,75 3 6,7 3,02 3,48
Cross recessed pan head machine screws, stainless steel type Z Pozidriv
Specification : ISO 7045/ DIN 7985 Z Material Code A2 (304 (18-8) Stainless


Here is the configuration for slotted cheese head M4 x .07 x 25 mm used with the US Box
in the smaller boards and is used in conjunction with a square brass M4 x 0.7 plate nut.
d1 d2 k n t
M4 7 2,6 1,2 1,1
Specification : ISO 1207 / DIN 84A Material Code A2 (304 (18-8) Stainless Steel)