Go Back   Starboard Forums > Free Forum

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 16th March 2008, 03:07 AM   #1
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
Default f162-norge feedback- english translation required please!

Lørdag, Vind 15-30knop,Drake r19 standardfinne,162 Neil Pryde RS Racing 10.7.

Fotstropper bak/bak, mastefot 2 cm bak midten, og den tror jeg skal lenger bak.

Det er første tur med nytt brett,og jeg vet fra tidligere test/innseiling at opplevelsene fra brettet og egenskapene kommer litt etter hvert i takt med antall timer seiling.

Det første jeg så langt merker i forhold til 161 er at på slør og rom slør så er 162 om ikke raskere så mer kontrollerbar og det er ikke like mye bruk for kyllingstroppen, selv i mye vind. Brettet glir lettere over bølgene.

Kryss; stod på med standardfinna og det gikk høyt, finna leverer god kryssvinkel og virker rask. På slør og rom slør er den også rask, men i sterkere vinder fra 20 knop henger den litt igjen i vannet, og det går utover farten.

Jeg ville valgt å bruke finna opp til ca 15-16 knop. Den går godt i mer vind også, men da har de fleste noe vassere i finnebaggen.
Brettets tupp ligger høyt trodde jeg sist jeg seilte, da var det flatt vann, nå ser jeg at den er litt lavere og sneier bølgetopene, men den går nesten aldri ned i bølgen, den glir over. Jeg skal i dag trinne litt mer og se om jeg får brettuppen litt høyere samt se om jeg får trimmet hele setupet slik at det blir lettere å seile på lekant på kryss og slør. Det virker som at det skal seiles litt mindre på kant enn 161 og det merker jeg spesielt på lens. Noe uvant fra 161 som jeg seilte på kant på kryss og lens, mens 162 ser ut til å skulle seiles litt flatere.
Kommer tilbake med rapport i kveld, da det nå blåser 18-25 knop og jeg skal ut og seile.

Som sagt er det tidlig i trimfasen med kun tre timer på brettet så jeg vil tro mye vil endre seg etterhvert.
Jeg hadde også med meg tre juniorer i går, to jenter og en gutt, alle på FW.

De er tøffe.Fikk seilt i går,vindhastighet 25-35 knop, 3 plussgrader, seil Neil Pryde RS Racing 10.7, finne Deboichet R18 70 M +8.
Ut på vannet , svupp, vindspeed ble nå 6-12 knop og kastete.

Fikk bekreftet at for meg var R18-finna litt for stiv. Brettet ville ikke opp på kant på kryss/slør. Selv om finna ikke løftet godt (for lite vind) lå brettet høyt i vannet, tross mine nå svært kostbare 97 kg i nettoen+ drakt osv. som gir totalvekt på nærmere tre tonn.

Fikk ikke noe annet inntrykk av SB 162 enn at det lå høyt i vannet og forøvrig at brettet var stabilt, kansje mer enn 161. Det er en tydelig V-konkav i brettet og det er jo også med på å gi stabilitet. Merket ikke noe stor forskjell fra 161 på brettspeed enda.

Skal ut i dag om vinden kommer,og får forhåpentligvis noe bedre vind. Det var vindreininger i går på 20 grader og veldig kastete og 90% vindstille, så det ble kun seiling i kastene.

Det er meldt 20knop i dag og skal teste finner Dave Kashy 70XS, Deboichet R13M, Drake 19

så skribler jeg inn her i kveld om d blir noe seiling.Nå har jeg endelig fått mine to Starboard F162.

Legger ut bilder og en testrapport etter å ha seilt litt på brettet.

Den nye finnen som følger med, en Drake R19 S (Deboichet-kopi) ser virkelig bra ut.

Et skikkelig finish-løft fra 161-finnen. Den ser ut som en firetusenkroners finne.


please,can someone english tranlate??
  Reply With Quote
Old 16th March 2008, 04:15 AM   #2
mark h
Member
 
Join Date: Aug 2006
Location: NW England,
Posts: 775
Default

Whats country is it from?
mark h is offline   Reply With Quote
Old 16th March 2008, 04:27 AM   #3
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
Default

it's written "norge feedback"....
  Reply With Quote
Old 16th March 2008, 09:43 PM   #4
_jB
Guest
 
Posts: n/a
Default translation

Saturday, wind 15-knots, Drake r19 standard fin, 162 Neil Pryde RS Racing 10.7.

Footstraps back/back, mastfoot 2cm behind center, and I think it needs to be further back.

It’s the first time out with the new board and I know from earlier experiences that you only get the feel for the board and its features/capacity after several hours sailing.

The first thing I notice in comparison to 161 is that on a reach and broad reach the 162cm is not much faster but more controllable so the need to use the chicken strap is less, even in high winds. The board slides easier over waves/chop.

Into the wind; put pressure on the standard fin and it pointed high, the fin delivers a good angle and seems fast. On a reach or broad reach it is also fast, but in stronger winds from 20 knots it gets caught a little in the water and it affects the speed.

I would choose to use the fin up to about 15-16 knots. It works well in higher winds also, but most people have something better in their finbag.


I though the nose of the board rode high last time I sailed, the water was flat, now I see that it is a bit lower and skims right over the tops of the waves, but it almost never hits the wave, it skids over it. I will trim a bit more today and see if I can get the nose a bit higher and see if I can trim the entire setup so it becomes easier to tilt the board leeward on broad or tight reaches. It seems like it should be sailed a bit less on the rail than 161.

Will come back with a report tonight, it is now blowing 18-25 knots and I’m going out sailing.

As previously mentioned it’s still early in the tuning phase with only three hours on the board so far so I believe a lot will change after a while.


I had with me three juniors yesterday, to girls and a boy, all on FW. They are tough.


Sailed yesterday, windspeed of 25-35 knots, 3 degrees Celsius, sail Neil Pryde RS Racing 10.7, fin Deboichet R18 70 M +9

Hit the water and the wind dropped to 6-12 knots and gusty.

Proved to myself that the R18 fin was too stiff. The board did not want to rail up on broad/close reach. Even if the fin did not lift well (not enough wind) the board rode high in the water despite my 97kg + suit etc.

Did not get any other impressions of the SB162 other than that it rode high and that the board was stable.. maybe more than the 161. There is obviously a marked V in the board and that helps add stability. I notice very little difference from the 161 when it comes to boardspeed.. at least yet.

Going out today if there is wind. There were direction changes of 20 degrees yesterday, very gusty, and 90% no wind, so there was only sailing in the gusts.

Forecast 20 knots today and will test fins Dave Kashy 70XS, Deboichet R13M, Drake 19

Will write tonight if I go sailing.


Finally got my two Starboard F162

Will post pictures and a test report after sailing the board a bit.

The new fin that’s included, a Drake R19 S (Deboichet copy) looks really good.

A real finish improvement from the 161 fin. It looks like a 4000NOK fin.
  Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
None

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 12:32 AM.